pinarayi

ക്രൂരമാണ് പ്രവാസികളോടുള്ള പിണറായി സർക്കാരിന്റെ നിലപാടുകൾ

“നോ” എന്നു നേരിട്ട് മുഖത്തു നോക്കി പറയാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ വളഞ്ഞും തിരിഞ്ഞും ഓരോ മുടക്കുകളിട്ട് ആവശ്യം തന്നെ തടയുന്ന ഏർപാടില്ലേ? The art of saying NO; അതു കാണാനും പഠിക്കാനും പിണറായി സർക്കാരിന്റെ
പ്രവാസികളോടുള്ള സമീപനം ഓർത്തു വെച്ചാൽ മതി.

Call Now Button