ഗൾഫ് മെയിൽ

വന്ദേ ഭാരത് ഓപ്പറേഷൻ കാലത്തെ കുവൈറ്റ് ഒഴിപ്പിക്കൽ ഓർമ

യു.എ.ഇ, സൗദി അറേബ്യ, ഖത്തർ, ബഹ്‌റൈൻ, കുവൈറ്റ്, ഒമാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത എയർ ഇന്ത്യ…

അറക്കൽ ജോയ് സംഭവം; കേന്ദ്ര നടപടിയോട് യോജിപ്പില്ല : അഷ്‌റഫ് താമരശ്ശേരി

ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി മോദിജി, ഇവിടെ യുദ്ധമൊന്നും ഇല്ല,കോവിഡാണ് സാധാരണ വിമാനങ്ങൾ അയച്ചാൽ മതി, ഞങ്ങൾ കയറി വന്ന് കൊളളാം.അല്ലെങ്കിൽ യാത്രാനുമതി നൽകിയാൽ മതിയാകും.ഈ രാജ്യത്തും വിമാനങ്ങളുണ്ട്.

മഹാമാരിയെ ഉള്ളിൽ പേറുന്നവർ

‘‘വസുധൈവ കുടുംബകം, ‘ലോകം ഒരു കുടുംബം’.ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിെൻറ സുപ്രധാന ധാർമികാടിത്തറ.മഹാ ഉപനിഷത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഇൗ ആപ്തവാക്യം. ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറിെൻറ…

Call Now Button